عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی خوردگی گالوانیک برنز آلومینیوم حاوی نیکل جوشکاری شده بروش TIGبهنام صباغ زادهکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۰/۰۶/۲۸
بررسی تاثیر کیفیت سرباره سازها بر مصرف انرژی در کوره قوس الکتریکیمیثم لطفیکارشناسی ارشدضابط۱۳۹۱/۰۱/۲۹
کروی سازی کاربیدها در فولادهای فوق کربنی با زمینه فریتی ریز دانهمهدی محمدپورکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۳۹۱/۰۴/۱۸
بررسی تأثیر فرایند نورد گرم به همراه عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91محمودرضا قندهاری فردوسیکارشناسی ارشدمزینانی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بازیافت روی و دی اکسید منگنز از باطریهای آلکالین مستعمل به روش هیدرومتالورژیحسین شالچیانکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۱/۰۶/۳۱
بازیابی آهن از سنگ آهن کم عیار ازطریق احیاء مستقیم توسط زغال سنگ و جدایش مغناطیسینقدعلی علوی فردکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۱/۰۷/۰۱
بررسی تاثیر کیفیت و مقدار مواد کربنی بر مصرف انرژی کوره قوس الکتریکی مجتمع صنعتی فولاد خراسانامیر شاه پسندیکارشناسی ارشدضابط۱۳۹۱/۰۷/۰۱
تولید بهینه ساختارهای بینیتی در فولادهای مافوق کربنیمجتبی حبیبی رادکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۳۹۱/۰۷/۰۳
ایجاد پوشش نانو روی آلومینیم با استفاده از روش Friction Stir Pressing (FSP) به منظور افزایش مقاومت به سایش و خراشنصراله کیاجمالیکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۱/۰۷/۱۱
بررسی رفتار خزشی نمونه های شیاردار سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LCمسعود اسلامی مسرورکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۱/۰۷/۱۲
اثر سینترینگ و ناخالصیها بر سینتیک احیاء هماتیت توسط مواد فرار زغالحسین یاوری مهربانیکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۱/۰۷/۱۵
تاثیر عملیات کار گرم و سرد مومسان بر روی فولاد زنگ نزن 17-4 PH و عملیات حرارتی رسوب سختی بعدی بر رفتار خوردگی آن در محیط حاوی یون کلریدداود نخعیکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۱/۰۷/۱۵
مطالعه کینتیک رشد ذرات γ′ در سوپرآلیاژ IN792عاتیکه کاظمیکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۱/۰۷/۱۵
امکان سنجی سنتز مکانوشیمیایی کاربید مولیبدن نانو ساختار با استفاده از سیستم MoS2/CaO/C در حضور آلومینیوم فلزینسرین فکری هل آبادکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۱/۰۸/۱۷
تهیه مس بسیار ریزدانه با استفاده از روش MAFیوسفعلی نگهداریکارشناسی ارشدرضائی بزاز۱۳۹۱/۰۹/۰۱
سنتز مکانوشیمیایی کاربید تنگستن نانوساختار در حضور نمک های قلیایی با استفاده از سیستم WO3/Zn/Cفاطمه بابانیابازگیریکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۱/۱۱/۰۳
تاثیر کسر فریت به آستنیت بر دمای بحرانی حفره دار شدن فولاد زنگ نزن 2205معصومه نقی زادهکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۱/۱۱/۱۴
اصلاح سطح ذرات نانو با مواد مختلف به منظور افزایش یکنواختی توزیع آنها در پوششهای پلیمریپردیس خلیل نژادکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۱/۱۱/۱۵
ایجاد فیلم نازک نانوکامپوزیتی فلز/اکسید بر روی سطوح فلزی به روش سنتز احتراقی در محلولاحسان محمدیکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۱/۱۱/۱۵
بررسی رفتار تغییر شکل ورق فولادی با استفاده از جریان گردابیمصطفی سیف پورکارشناسی ارشدکاشفی تربتی۱۳۹۱/۱۱/۱۵
تاثیر حضور همزمان یون نیترات و کلراید بر دمای بحرانی حفره دار شدن فولاد زنگ نزن 2205مسعود ذاکریکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۱/۱۱/۱۵
تولید نانو ذرات Fe3O4 بروش رسوب شیمیمایی همزمان و فراوری نانوسیال مغناطیسیفریدرضا عطارزادهکارشناسی ارشدکاشفی تربتی۱۳۹۱/۱۱/۱۵
خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن 17-4 رسوب سخت در محیطهای حاوی یون تیوسولفاتمژگان ابوئی مهریزیکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۱/۱۱/۱۵
ساخت سلول خورشیدی مبتنی بر رنگدانه (DSSC) با استفاده از نانو ذرات TiO2و مشخصه یابی آنفرشته مومنیکارشناسی ارشدکاشفی تربتی۱۳۹۱/۱۱/۱۵
بررسی تأثیر عامل پایدارساز نانو برساختار وخواص مکانیکی فوم آلومینیومیاکرم صالحیکارشناسی ارشدباباخانی۱۳۹۱/۱۲/۱۶
تولید فولاد زنگ نزن نانوساختار با استفاده از فرایند ترمومکانیکی چند مرحله ایروح اله سورکی علی آبادکارشناسی ارشدمزینانی۱۳۹۱/۱۲/۲۰
ساخت نانوکمپوزیت Al/Al2O3 به صورت FGM و بررسی خواص ریزساختاری و چقرمگی شکست آنمحمدرضا کشمیریکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۱/۱۲/۲۳
پوشش دهی سطوح فلزی از طریق ترتیب دادن واکنش سنتز احتراقی در سطح فلزسعید محمدخانیکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۲/۰۲/۲۵
سنتز پودر کامپوزیت با زمینه فولاد زنگ نزن با استفاده از آسیا کاری پوسته اکسیدی فولاد X20Cr13 بوسیله آلومینیومسعید بندارکارشناسی ارشدضابط۱۳۹۲/۰۴/۱۰
بررسی تاثیر سرعت سرد کردن انجماد بر سیکل عملیات حرارتی تولید چدن های مالیبل غیر آلیاژیجواد هلالی فردکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۳۹۲/۰۶/۳۰
بررسی رفتار شکست ماده مرکب زمینه قلع تقویت شده با نانو ذرات آلومینا با استفاده از روش کار ضروری شکستحسین حامدیکارشناسی ارشدزبرجد۱۳۹۲/۰۶/۳۰
تاثیر یونهای S-2 و S2O3-2 بر دمای بحرانی حفره دار شدن فولاد زنگ نزن 2205 در محیط حاوی یون کلرایدعلی کوثریکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۲/۰۶/۳۰
بازیافت عناصر ارزشمند فلزی از باطریهای مستعمل قابل شارژ لیتیومیعلی رفسنجانی عباسیکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۲/۰۷/۰۴
بررسی مکانیزم استحکام بخشی نانوکامپوزیت زمینه قلع تقویت شده با نانو ذرات SiCحمیدرضا عرفانیان نظیف طوسیکارشناسی ارشدزبرجد۱۳۹۲/۰۷/۰۴
بررسی نقش نانوذرات SiC بر استحکام بخشی فوم زمینه آلومینیوممرضیه مؤمنیانکارشناسی ارشدزبرجد۱۳۹۲/۰۷/۰۴
بررسی رفتار تغییر شکل مانند یک آلیاژ آمورف توده ای پایه زیرکونیم با استفاده از فروبردن یک فرورونده درون مادهمرتضی ادینهکارشناسی ارشدرضائی بزاز۱۳۹۲/۰۷/۱۵
ایجاد پوشش مقاوم به سایش بر روی زیرلایه فولادی به روش جوشکاری توسط الکترود با هسته واکنش گرمحمد پیرنیاکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۲/۱۰/۰۱
بررسی اندازه و شکل دانه بر روی جدایش میکروسکوپی آلیاژهای آلومینیوممهدی دهنویکارشناسی ارشدحدادسبزوار۱۳۹۲/۱۰/۰۴
تولید نانولوله های کربنی توسط فرایند آسیاکاری در حضور یک واکنش گرمازاابراهیم ظهوروحیدکریمیدکتری(PhD)وحدتی خاکی۱۳۹۲/۱۰/۱۶
سنتز مکانوشیمیایی نیترید آلومینیوم نانو ساختار به کمک آسیاکاری پودر ملامین و مشتقات آن با آلومینیوم و بررسی پایداری حرارتی محصولاتسید امین رونقیدکتری(PhD)کیانی رشید۱۳۹۲/۱۰/۱۷
ارائه روش جدید اندازه گیری دمای بحرانی حفره دار شدن بر اساس تکنینک امپدانس الکتروشیمیایی در محیط 10% وزنی از FeCl3مهرداد ضیاءحسین پورکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۲/۱۰/۲۲
اثر نوع و میزان ناخالصیهای موجود در گندله اکسیدی آهن بر احیاء پذیری ان توسط مواد فرار زغالحسین آزادجابلوکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۲/۱۱/۰۵
بررسی تاثیر عناصر میکروآلیاژی بر ریزساختار و رفتار کار گرم آلیاژ منیزیم- آلومینیم (Mg-6Al-1Zn-XRE)عاطفه نگهبان برونکارشناسی ارشدابراهیمی۱۳۹۲/۱۱/۰۵
تاثیر ریخته گری نیمه جامد به کمک فرآیند رئوکستینگ و روش شکل دهی تیکسو فرمینگ بر روی ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 2024بهنام رحیمی منجزیکارشناسی ارشدحدادسبزوار۱۳۹۲/۱۱/۰۶
افزایش مقاومت به خوردگی فولاد آبکاری شده با کادمیوم با انجام پوشش تبدیلی بر پایه محیط غیر کروماتآمنه عباسی آغویکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی تغییرات ریزساختاری در فرایند عملیات حرارتی کروی کردن فولاد با کمک تحلیل سیگنال بارک هاوزنفائزه جراحیکارشناسی ارشدکاشفی تربتی۱۳۹۲/۱۱/۱۲
بررسی تاثیر استرانسیم و کلسیم بر رفتارتغییرشکل گرم آلیاژ منیزیم- آلومینیم-روی AZ80+X%Ca ,X%Srفاطمه مرزنگوشیکارشناسی ارشدابراهیمی۱۳۹۲/۱۱/۱۲
بررسی خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن 17-4 رسوب سخت در محیط حاوی تیوسولفاتملیحه ابراهیم زادهکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۲/۱۱/۱۳
بررسی میکرو ساختار وخواص مکانیکی کامپوزیتهای آلومینیوم- نانولوله کربنی تولید شده به روش SPSداود خادمیکارشناسی ارشدباباخانی۱۳۹۲/۱۱/۱۵
استفاده از ازمون غیر مخرب جریان القایی در تعیین میزان خوردگی داخل لوله ها در محلمیلاد حجتیکارشناسی ارشدکاشفی تربتی۱۳۹۲/۱۱/۱۹
افزایش مقاومت اکسیداسیون فولاد CK 45 در دماهای بالاحامد دانش احمدیکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۳۹۲/۱۱/۱۹
ایجاد لایه نانوکامپوزیتی روی سطح ورق آلومینیم با کمک لیزر به منظور افزایش مقاومت به سایش و خراش آنحامد پروانه ترکانکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۲/۱۱/۲۰
بررسی تاثیر افزودن عناصر نادر خاکی بر ریز ساختار و رفتار تغییر شکل گرم آلیاژ منیزیم-آلومینیم –رویمهزاد ظهوری تالیکارشناسی ارشدابراهیمی۱۳۹۲/۱۱/۲۰
ایجاد ساختارچندلایه ای آلومینیم-نانوآلومینا با روش نورد و پرس متوالی (نوردی انباشتی) و بررسی خواص آنسعید بیابانگردبارانیکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۲/۱۱/۲۱
بررسی تاثیر هم افزایی رنگدانه فسفات روی در کنار بازدارنده آلی در یک پوشش آلی بر پایه پلی استرزیبا میرزاخان زاده فرخانیکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۲/۱۱/۲۱
بررسی مکانیزم جذب بازدانده آلی بر روی فولاد ساده کربنی کار سرد شدهفائزه برزگرکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۲/۱۱/۲۱
تولید و بررسی خواص نانو سرمتهای Al2O3-SiC-Ni با استفاده از نانو ذرات سرامیکی پوشش داده شده با نیکلدانیال فیروزبختکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۲/۱۱/۲۱
خالص سازی تری اکسید مولیبدن ناخالص با استفاده از فرایند مکانوشیمیایینوید بندارکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۲/۱۱/۲۱
شناسایی خوردگی پنهان در ساختار های چند لایه ای با استفاده از روش جریان گردابی پالسیصادق مسلمی مهنیکارشناسی ارشدکاشفی تربتی۱۳۹۲/۱۱/۲۱
بررسی مکانیزم وقوع حفره های ناپایدار در فولادهای زنگ نزن دو فازی در دمای پایینتر و دمای بالاتر از دمای بحرانی حفره دار شدنمحبوبه غلامیکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۲/۱۱/۲۶
استجکام بخشی نواحی جوش از طریق سنتز درجای فاز های سخت در حین فرایند FSSWشهاب الدین شهسوارفردکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۲/۱۱/۲۷
نقش جداره های نازک فلزی در بهبود شکل پذیری چدن های نشکنسیدکامران کابلی ملاککارشناسی ارشدکیانی رشید۱۳۹۲/۱۱/۲۷
بررسی تاثیر کار مکانیکی بر روی پایداری حرارتی آلیاژ آمورف پایه کبالتپیمان نیازی رضویکارشناسی ارشدحدادسبزوار۱۳۹۲/۱۲/۲۱
تولید فوم نانوکمپوزیت Cu/Cr2O3 با استفاده از هیدرید تیتانیم و بررسی مشخصات فیزیکی، ساختاری و خواص مکانیکی آنهامینا سبزواریکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۲/۱۲/۲۲
بهینه سازی ترکیب شیمیایی برای تولید گندله با احیا پذیری مناسب در مجتمع گل گهر سیرجان با استفاده از روش تاگوچیهادی محمودآبادیکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۳/۰۲/۲۷
سنتز مکانوشیمیایی ترکیبات نانوساختار تنگستن از ماده اولیه امونیوم پاراتنگستات (APT)مریم السادات مرعشیدکتری(PhD)وحدتی خاکی۱۳۹۳/۰۳/۱۰
تولید آلیاژ آلومینیوم با قابلیت سوپرپلاستیک با استفاده از آهنگری چند محورهحمیدرضا قربان زادهکارشناسی ارشدرضائی بزاز۱۳۹۳/۰۳/۱۳
بررسی رفتار کار گرم آلیاژ منیزیم-روی با استفاده از نقشه های فرایندیرقیه فرازیکارشناسی ارشدابراهیمی۱۳۹۳/۰۴/۱۵
اثر سرعت سرد کردن بر مقدار جدایش میکروسکوپی در آلیاژهای آلومینیوممحمدحسن عوض کننده قراولدکتری(PhD)حدادسبزوار۱۳۹۳/۰۴/۱۶
بررسی رفتار تغییرفرم دمای بالا ی نانو کامپوزیت های A6061-Al2O3 تولید شده با فرایند ریخته گری گردابیحمید رضا عزت پوردکتری(PhD)سجادی۱۳۹۳/۰۵/۰۴
بررسی موقعیت های مرجح جوانه زایی در زمان های بسیار کوتاه استحاله های تکدما در محدوده تشکیل فریت و پرلیت در چدن های نشکن با ترکیب شیمیایی متفاوتشادی رمضان زاده نقندرکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۳۹۳/۰۵/۰۴
سنتز و مطالعه مورفولوژی پوشش هیبریدی فلوئورآپاتیت/ تیتانیا/ نانولوله کربنی حاوی عامل آنتی باکتریال مورد استفاده در کاشتنی های دندانی تیتانیومینسرین ساسانیدکتری(PhD)زبرجد۱۳۹۳/۰۶/۱۹
بررسی چگونگی اکسیداسیون قطعات آلومینیمی با مغزه‌های فولادی در دماهای بالامینو توکلیکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۳۹۳/۰۶/۲۲
تولید لحیم های بدون سرب و مقایسه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آن در قیاس با لحیم های تجاری مرسومعلیرضا بائیکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۳۹۳/۰۶/۲۴
بررسی امکان تعیین میزان تشکیل فاز مارتنزیت در فولاد زنگ‌نزن آستنیتی با تغییر شکل به روش غیرمخرباسماعیل احمدزاده بیرکیکارشناسی ارشدمزینانی۱۳۹۳/۰۶/۲۵
کنترل کیفی غیر مخرب قطعات الومنیومی عملیات حرارتی شونده با کمک پروب الکترومغناطیسیعلی عباسیانکارشناسی ارشدکاشفی تربتی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
تولید چدن های سبک به کمک نودول های گرافیتیمحمدرضا حسنیکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۳۹۳/۰۶/۳۰
تولید و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت های ذره ای آلومینیم - گرافیت با توزیع یکنواخت ذرات با استفاده از روش هم زدن مکانیکی و SPSحسین پاکدل نوقابیکارشناسی ارشدباباخانی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بررسی خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن رسوب سخت شونده 17-4 پی اچ در غلظتهای مختلف از یون کلراید و بازدانده پسیو کنندهمهلا سیدیکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی مقاومت به خوردگی پوشش های رزینی حاوی نانو کامپوزیت پلیمر رسانا/ نانو لوله های کربنی بر روی فولاد کربنیمصطفی محتشمی پورکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تاثیر دمای آنیل انحلالی بر خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 403نوشین بنی حسنکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تاثیر دمای تمپرینگ بر خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 403ایمان تاجیکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تولید سازه های ساندویچی جداره نازک با فصل مشترک نانوساختار کامپوزیتیمحمدمهدی بلوچیانکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تولید فولادهای مافوق کربنی به روش متالورژی پودرامید رستمیکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تولید مستقیم فرومولیبدن با استفاده از کنسانتره مولیبدنیت به روش سنتز احتراقی در حضور آلومینیوم فلزی و آهکمرتضی میرجلیلیکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تولید نانو میله اکسید روی به روش هیدروترمالخاطره عدالتیکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
سنتز پودر کامپوزیتی نانوساختار W/Al2O3 به روش مکانوشیمیاییمهرداد ملکی فرکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
سنتز مواد ترموالکتریک به روش آلیاژسازی مکانیکیمحمدرضا بقائیکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
لیچینگ مکانوشیمیایی کنسانتره سولفیدی مس در اسید سولفوریکفرهاد خرمشاهی محمدآبادکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تولید کامپوزیت نانوساختار Al2O3/Fe با الگوی گرادیانی از طریق احیاء الومینوترمی هماتیت طی فرایند SPSمحمد سربازوطنکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۳/۰۷/۲۸
آماده سازی سطح نانوذرات SiC و تولید نانوکمپوزیت گرادیانی Al/SiCp FGMمحمدعلی حقیکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۳/۰۹/۰۱
شبیه سازی رفتار کششی فولاد فریتی-پرلیتی با استفاده از روابط مکانیکی در مقیاس میکرو ( Micromechanics)سیده فرشته اعلمیکارشناسی ارشدرضائی بزاز۱۳۹۳/۰۹/۰۹
بررسی خوردگی درجا در فولاد ساده کربنی به دوروش الکتروشیمیایی و جریان های گردابیرضا جوهری تیموریکارشناسی ارشدکاشفی تربتی۱۳۹۳/۱۰/۱۵
بررسی تأثیر متغیرهای جوشکاری بر خواص مکانیکی جوش آلیاژهای تیتانیمکامیار عباسیکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۳/۱۰/۲۹
بررسی رفتار خستگی کامپوزیت‌ھای GRP تولید شده به روش‌ھای لایه‌گذاری دستی و VIPمهران طغرائیکارشناسی ارشدضابط۱۳۹۳/۱۰/۲۹
ایجاد پوشش هیدروکسی آپاتیت با الگوی تخلخل گرادیانی (FGM) بر روی زیر لایه تیتانیومی به روش سل-ژلوحیده سادات ابراهیمیکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی ارتباط فرکانس وقوع حفره ای ناپایدار با غلظت یون بی کربنات در محیط حاوی یون کلراید در فولاد زنگ نزن رسوب سخت شونده 17-4 پی اچگلناز طهرانچیکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی رفتار مغناطیسی فولاد ساده کربنی با اعمال تنش با کمک تحلیل سیگنال بارک هاوزنپریسا معین پورکارشناسی ارشدکاشفی تربتی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی میدان تنش درونی در فولاد دوفازی با ویژگی های متفاوت ریزساختاری به روش غیرمخربادریس خراشادی زادهکارشناسی ارشدمزینانی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
تولید فوم نانوکمپوزیت Ti/TiC به روش متالورژی پودر و با استفاده از هیدرید تیتانیم و بررسی مشخصات فیزیکی، ساختاری و خواص مکانیکی آنهاانسیه عدالتی خدابندهکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی تاثیر پارامترهای تولید روی ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت تیتانیم تقویت شده با بورید و کاربید تیتانیمسعید قسمتی تبریزیدکتری(PhD)سجادی۱۳۹۳/۱۲/۱۷
پوشش دهی مکانوشیمیایی سطوح فولادی توسط TiC از طریق فرایند MSRالمیرا کبیری بالاجادهکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۳/۱۲/۲۳
تعیین وقوع و میزان حساس شدن و خوردگی مرز دانه ای در فولاد زنگ نزن استنیتی به روش غیر مخرب جریان گردابییگانه کلیدریکارشناسی ارشدکاشفی تربتی۱۳۹۴/۰۲/۰۱
تولید کامپوزیت سرامیک- فلز به روش slip castingسیما ملائیکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۴/۰۳/۰۴
نقش مواد فرار در فرایند احیای مستقیم اکسیدهای آهن توسط زغال‌سنگمحمدحسین همتیدکتری(PhD)وحدتی خاکی۱۳۹۴/۰۳/۱۷
فرآوری کامپوزیت نانوساختار NiAl/Al2O3 به روش سنتز احتراقی و بررسی خواص حرارتی آنمریم بیهقیدکتری(PhD)کیانی رشید۱۳۹۴/۰۳/۱۸
تأثیر هندسه ی شیار بر خوردگی شیاری فولاد زنگ نزن آستنیتی 316Lالهه شجاعیکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۴/۰۴/۰۶
بررسی تاثیر اندازه دانه فولاد ساده کربنی در جذب بازدارنده آلی در محیط اسیدیمجید بخشیکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۴/۰۴/۰۷
بررسی امکان تولید فولاد دوفازی با جزایر ریز مارتنزیت در فرایند آهنگری چند محوری (MAF)حسن نجفیکارشناسی ارشدمزینانی۱۳۹۴/۰۴/۰۹
تشکیل لایه نانوکمپوزیتی حاوی SiC روی فولاد با استفاده از فرآیند FSPمصطفی فتوحی نژادخالصکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۴/۰۴/۲۰
بررسی شرایط کروی شدن سمنتیت در فولاد ساده‌ی کم کربن با تغییر شکل شدید در فرایند آهنگری چند محوری (MAF)حمیدرضا بالش آبادیکارشناسی ارشدمزینانی۱۳۹۴/۰۴/۲۲
تولید فوم نانوکمپوزیت Al/Al2O3 به روش متالورژی پودر و با استفاده از هیدرید تیتانیم، هیدرید زیرکونیم و کربنات کلسیم و مقایسه مشخصات ساختاری و خواص مکانیکی آنهافرزانه وحیدی میامیکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۴/۰۴/۲۴
بررسی تاثیر عناصر آلیاژی بر رفتار جوش پذیری آلیاژ برنز آلومینیوم C95700UNSمحمدرضا میرزاده رهنیکارشناسی ارشدحدادسبزوار۱۳۹۴/۰۶/۲۴
بررسی و شبیه سازی شکست ماکرومکانیکی ذرات استحکام بخش در کامپوزیت هاسیدمرتضی کباری قطبیکارشناسی ارشدمزینانی۱۳۹۴/۰۶/۲۸
بررسی تاثیر اصلاح سطح نانولوله‌های کربنی روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al/CNTمهسا ناظرانکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
تعیین عمق کربن زدایی شده فولاد پس از عملیات حراراتی با استفاده از روش های غیر مخرب الکترومغناطیسیسارا فلاحتکارشناسی ارشدکاشفی تربتی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی رفتار تریبوخوردگی پوشش های نانوکریستالی وآمورف کبالت-فسفر تولید شده به روش رسوبدهی الکتریکی DCمحمد قاسمی تودشکچوئیکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۳۹۴/۰۸/۰۳
بررسی و مدل سازی رفتار جذب انرژی در پنل های ساندویچی با هسته فوم کامپوزیتی زمینه آلومینیومی سلول بسته تولید شده به روش ذوبی با عامل فوم سازمسعود گلستانی پوردکتری(PhD)باباخانی۱۳۹۴/۰۸/۰۶
امکان سنجی تولید فولاد از طریق دکربوره کردن مقاطع نازک از جنس اهن خامفضل الله زمانیانکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۴/۰۸/۲۷
ایجاد لایه کامپوزیتی Fe-TiC-Al2O3 روی سطح فولاد با استفاده همزمان از واکنش سنتز احتراقی و جوشکاری GTAWمحمود شریفی تباردکتری(PhD)وحدتی خاکی۱۳۹۴/۰۹/۱۰
مطالعه متغیرهای موثر بر فرایند Hoganas در تولید آهن اسفنجی به روش احیاء مستقیم توسط زغالمرتضی مختاریکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۴/۰۹/۲۹
زینتر نانو سخت - فلز‌ها (Nano-Hard Metals) با روش پلاسمای جرقه‌ای (Spark-plasma sintering) و بررسی ریزساختاری، فیزیکی و مکانیکی آنهاسیده الناز افخمیکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۴/۱۰/۱۳
مشخصه یابی غیر مخرب تغییرات ریز ساختار فولاد ابزار H13 با استفاده از روش های الکترومغناطیسی جریان گردابی و بارک هاوزنسعید کهربائیدکتری(PhD)کاشفی تربتی۱۳۹۴/۱۰/۲۴
تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر ریزساختار و خواص مکانیکی ناحیه اتصال دو فلز غیرهمجنس (آلومینیوم/فولاد)نوید عرب نژادکارشناسی ارشدحدادسبزوار۱۳۹۴/۱۰/۲۷
تاثیر متغیرهای فرآیند ساخت روی ریزساختار و خواص مکانیکی سرمتهای Co-Al2O3-TiO2 تولیدشده با تف جوشی پلاسمای جرقه ایآذر اسمعیل زائیکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۴/۱۰/۲۹
بررسی رفتار خزش فروروندگی آلیاژ منیزیم گروه AZ در حضور عناصر نادر خاکیسیمین حاتمی میلانلوکارشناسی ارشدمزینانی۱۳۹۴/۱۰/۳۰
تاثیر مدت زمان ایجینگ دمای 550 درجه سانتیگراد بر رفتار خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن رسوب سخت شونده 17-4 پی اچ کار سرد شدهمحمدرضا پنبه کارکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۴/۱۰/۳۰
بررسی شرایط تولید فولاد زنگ‌نزن آستنیتی 304L با اندازه دانه‌ی دوگانه (bimodal) با فرایندهای نورد سرد و آنیلتهمینه قادریکارشناسی ارشدمزینانی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
کنترل اندازه و خواص ساختاری نانو ذرات مغناطیسی برای کاربرد های بیولوژیکیمحمد رضائیکارشناسی ارشدکاشفی تربتی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
اثر میزان، اندازه و نحوه توزیع تخلخل بر ساختار و رفتار فشاری فوم چدنیحمید سازگاراندکتری(PhD)کیانی رشید۱۳۹۴/۱۱/۱۴
تأثیر پارامترهای اتصال‌دهی بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال سوپرآلیاژهای پایه نیکل GTD111 و پایه کبالت FSX414 به روش فاز مایع گذرا (TLP)سپیده هادی بیک نیشابوریکارشناسی ارشدبیدختی۱۳۹۴/۱۲/۲۴
چگونگی استحاله های فازی و تعیین استحکام اتصالات فاز مذاب انتقالی (TLP) در سیستم های Cu-Snبهنام حسین زائیکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۳۹۵/۰۱/۳۰
تأثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر ریزساختار و خواص مکانیکی ناحیه اتصال دو فلز غیرهمجنس (آلومینیوم-تیتانیوم)علی ملت خواهکارشناسی ارشدحدادسبزوار۱۳۹۵/۰۴/۲۱
بررسی ریزساختاری فولاد میکروآلیاژی در فرایند دوفازی سازی حین تغییر شکل و تابکاری میان بحرانی بعدیزهرا رمضانیکارشناسی ارشدمزینانی۱۳۹۵/۰۵/۱۰
سنتز و بررسی مکانیزم تشکیل نانوکامپوزیت نیکل-آلومینا طی فرآیند احتراق محلولیهادی نصیریدکتری(PhD)وحدتی خاکی۱۳۹۵/۰۶/۲۳
بررسی تاثیر عملیات ترمومکانیکی بر ریزساختار و رفتار حافظه‌داری آلیاژ NiTi غنی از تیتانیمغزال تدیندکتری(PhD)زبرجد۱۳۹۵/۰۶/۲۴
بررسی اثر متغیرهای فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوش آلیاژهای آلومینیمسعید روحانی یزدیکارشناسی ارشدبیدختی۱۳۹۵/۰۶/۲۸
بررسی تـأثیر سیکل عملیات گرافیت زایی بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد های فوق کربنی تولیدی به روش متالورژی پودررضا پوررضاکارشناسی ارشدباباخانی۱۳۹۵/۰۶/۲۸
اثر سرعت سرد کردن آهن خام بر سینتیک دکربوراسیون در هوا در فرآیند فولادسازی حالت جامدابراهیم شریف ثانویکارشناسی ارشدمیرجلیلی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
بررسی ساختار و قابلیت پایداری حرارتی ناحیه اتصال آلیاژ آمورف توده ای پایه تیتانیوم جوشکاری شده به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ایزهرا جمیلی شیرواندکتری(PhD)حدادسبزوار۱۳۹۵/۰۶/۳۱
اثر نوع و میزان سوخت برمورفولوژی فریت NiO-ZnO- 〖〖Fe〗_2 O〗_3 تولید شده به روش سنتز احتراقی در محلولنفیسه عزیزیکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۵/۰۷/۱۲
استخراج مس از کنسانتره سولفیدی سرچشمه از طریق تشویه در حضور CaCO3 توسط امواج مایکروویو و انحلای در اسید سولفوریکمجید رحمانیکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۵/۰۷/۲۶
بررسی خواص پوشش سخت ایجاد شده بر روی فولاد کروم دار به روش جوشکاری با الکترود واکنش گرسیدعلی سیدمحمدیکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۵/۰۷/۲۶
بررسی پارامترهای مؤثر در اتصال نفوذی ماده‌ی دو فلزی فولاد مافوق کربنی و فولاد ساده کربنیسیما سلیمانی فرخدکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۳۹۵/۰۸/۲۶
بازیابی روی از غبار کوره قوس الکتریکی به روش احیای کربوترمی در مجاورت فروسیلیسیمسیدمحسن موسوی نژاددکتری(PhD)ضابط۱۳۹۵/۰۸/۲۹
سنتز شیمیایی نانوذارت فریتی به منظور کاربردهای همزمان هایپر ترمیای مغناطیسی و دارو رسانی هدفمند وبررسی خواص مغناطیسی و زیست سازگازی آن هامحمدرضا غضنفریدکتری(PhD)کاشفی تربتی۱۳۹۵/۰۹/۱۴
تولید مولیبدات کلسیم خالص از کانه سولفیدی مولیبدن با روش پیرو-هیدرو متالورژیعلی فرخیکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۵/۱۰/۰۷
ساخت نانو کامپوزیتPSZ-Stainless Steel به صورت گرادیانی و بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختاری آنعماد جاجرمیدکتری(PhD)سجادی۱۳۹۵/۱۱/۰۳
بررسی رفتار اکسیداسیون دما بالای فولادهای مافوق کربنی در مقایسه با فولادها کم کربنمجید شاه سنائیکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۳۹۵/۱۱/۱۲
اعمال پوشش‌های گرادیانی مقاوم به حرارت به صورت گرادیانی FGM روی یک سوپرآلیاژ و بررسی مشخصات و خواص پوشش هایگانه حسن زاده مقدمکارشناسی ارشدباباخانی۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بررسی تأثیر جایگزینی اکسید آهن به جای پودر آهن بر خواص جوش الکترودهای سلولزیغلامرضا تقی زاده کمالیکارشناسی ارشدبیدختی۱۳۹۵/۱۱/۲۵
بررسی مؤلفه‌های آسیاکاری و ترکیب مخلوط خمیر بر عملکرد صفحات باتری‌های سرب اسیدیحامد سلیمانیکارشناسی ارشدمیرجلیلی۱۳۹۵/۱۱/۲۶
تأثیر آنیون‌های کلراید، برماید و یداید بر شیمی حفره و ارتباط آن با پتانسیل حفره‌دار شدن فولاد زنگ‌نزن آستنیتی 316سهراب پهلوانکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۵/۱۱/۲۷
اعمال پوشش شیشه سرامیک حاوی آپاتیت به روش سل-ژل بر سطح زیر لایه فلزی تیتانیمسارا شوروزیکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی خوردگی گوگرد عنصری بر فولاد ساده کربنی در محیط حاوی یون کلرایدآسیه عرفانیان ثبات خانیکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی رفتار پیر سختی آلیاژ سرب-کلسیم-قلعداود افشاربحرابادکارشناسی ارشدمزینانی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پایدار کردن نانوسیالات مغناطیسی برای کاربردهای بیولوژیکیمژگان موسی خانیکارشناسی ارشدکاشفی تربتی۱۳۹۵/۱۲/۱۱
بررسی مکانیزم جذب بازدارنده آلی در محیط اسیدی بر روی فولاد ساده کربنی در شرایط برخورد الکترولیتمحسن محمدیانکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۵/۱۲/۱۶
بررسی مکانیزم اصلاح سطح روی ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت Al/CNT تولیدشده به روش تف جوشی پلاسمای جرقه ای (SPS) و بررسی مشخصه های آنفرهاد صبادکتری(PhD)سجادی۱۳۹۶/۰۳/۰۱
بررسی رفتار تغییر شکل فولاد دوفازی با اندازه ی متفاوت ذرات استحکام بخش و مدل سازی آنمیمنت سادات محسن زادهدکتری(PhD)مزینانی۱۳۹۶/۰۴/۱۳
بررسی ریزساختاری و خواص مکانیکی سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 اتصال داده شده با روش فاز مایع گذرا (TLP)دانش امیریکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۶/۰۶/۰۶
بررسی میزان محافظت در برابر امواج الکترومغناطیس توسط کامپوزیت اپوکسی/نانولوله کربنی تقویت شده با آلیاژ آمورف فاینمتسهیل جمالیکارشناسی ارشدحدادسبزوار۱۳۹۶/۰۶/۲۲
تاثیر ترکیب شیمیایی بر خواص مکانیکی کامپوزیت‌های دندانیزهرا کهربائیکارشناسی ارشدمزینانی۱۳۹۶/۰۶/۲۶
سنتز تک مرحله ای مخلوط پودری Cu/ZnO به روش SCS (سنتز احتراقی در محلول) در شرایط آتمسفرسیدمحمدمهدی سیدعلی زاده زحمت کشکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۶/۰۶/۲۶
سنتز نانو ذرات Co(1-X)Ni(X)Fe2O4 به روش میکروامولسیون و بررسی تاثیر متغیرهای ساختاری (ابعاد، مورفولوژی و ترکیب شیمیایی) بر خواص مغناطیسیفرناز ابراهیمی ارگیکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۶/۰۶/۲۷
بررسی ارتباط بین پتانسیل انتقال منطقه کنترل نفوذ به منطقه کنترل اهمی با پتانسیل حفره دار شدن در فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 در حضور یون مولیبدات با کمک الکترود مدادیراضیه توسلیانکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تولید و بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت Cu/Ni3Al-Al2O3 به روش‌های آلیاژسازی مکانیکی، تف‌جوشی در دمای محیط و فشردن داغصادق دارینیکارشناسی ارشدباباخانی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
بررسی استحکام باقیمانده در کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت‌شده با الیاف شیشه ساخته‌شده به روش مکش رزین به کمک خلاء (VIP)مجتبی اسفیدانیکارشناسی ارشدضابط۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی تاثیر ساختار گرادیانی(FGM)روی مشخصات ریزساختاری و خواص مکانیکی نانو سخت فلز WC-Co ساخته شده به روش تف جوشی پلاسمای جرقه ای(SPS)سیداحسان قریشیکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی تأثیر یون مولیبدات در تغییر دمای بحرانی حفره دار شدن فولاد زنگ نزن آستنیتی316Lمحبوبه پانژادکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تأثیر سیلیسیم بر سینتیک رشد لایه بین فلزی در فرآیند غوطه‌وری داغ فولاد در حمام مذاب آلومینیوممجتبی جعفریکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
مقایسه رفتار خستگی کامپوزیت پلی استر/الیاف شیشه و کامپوزیت اپوکسی/الیاف شیشهعلی بکائیانکارشناسی ارشدضابط۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی تاثیر ذرات تقویت کننده آلومینا میکرو و نانو بر خواص مکانیکی و ریزساختار کامپوزیت لایه ای Al/Mgمریم عباسیدکتری(PhD)سجادی۱۳۹۶/۰۷/۰۱
بررسی اثر اصلاح سطح الیاف شیشه بر خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه اپوکسیشیرین سادات پورحسینی تفتکارشناسی ارشدضابط۱۳۹۶/۰۷/۰۳
بررسی تاثیر مولیبدات بر پتانسیل بازروئینگی فولاد زنگ نزن۳۱۶ و ارتباط آن با تغییر مقاومت محلول حفرهریحانه ذاکرالحسینیکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۶/۰۷/۰۵
بررسی اثر همزمان تابش امواج مایکروویو و فعال سازی مکانیکی بر انحلال مولیبدنیت در اسید سولفوریکمحمد مودیکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۶/۰۷/۱۲
تخمین عمق سخت شده برای فولاد AISI8620و تعیین درصد کربن در سطح با استفاده از روش غیر مخرب جریان‌های گردابیالهه سالارکارشناسی ارشدکاشفی تربتی۱۳۹۶/۰۷/۱۸
بررسی اثر فعال سازی مکانیکی و حضور آلومینا بر تغییرات ساختاری و سینتیک انحلال کنسانتره ی مولیبدنیت سرچشمهحسین شالچیاندکتری(PhD)وحدتی خاکی۱۳۹۶/۱۰/۰۹
مدل سازی رفتار تغییرشکل فولادهای TRIP800 با استفاده از ریزساختار واقعی به روش اجزای محدودفرشته حسین آبادیدکتری(PhD)مزینانی۱۳۹۶/۱۰/۱۹
اتصال آلیاژهای آلومینیوم و منیزیم به روش FSW و بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی اتصالمهدی هامون پیماکارشناسی ارشدحدادسبزوار۱۳۹۶/۱۰/۲۳
تولید نانوکامپوزیت مس – آلومینا (Cu-Al2O3) به روش هیدرومتالورژی و استحکام‌بخشی با فرآیند تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای(SPS)محمد گردانکارشناسی ارشدباباخانی۱۳۹۶/۱۱/۰۹
بررسی رفتار اکسیداسیون دمای بالای کوپل فولادهای زنگ‌نزن و کم‌آلیاژسیدرسول علوی زوکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۳۹۶/۱۱/۱۷
تولید تصاویر سه بعدی از کاربیدهای فلزی در ریزساختار فولاد ابزار سردکار AISI D3وحید سالاریکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۳۹۶/۱۱/۱۸
تولید و بررسی رفتار خوردگی سطوح فلزی ابرآبگریز پایه نیکل با استفاده از روش های الکتروشیمیاییاحسان رحیمیکارشناسی ارشدداودی۱۳۹۶/۱۱/۲۱
بررسی پارامترهای موثر بر مورفولوژی و خواص نوری نانوپیگمنتهای اکسید روی تولید شده به روش سنتز احتراقی در محلولحامد کاظمیکارشناسی ارشدملازاده بیدختی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
تأثیر شکل ابزار بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیر همجنس اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم و فولادسیدفاضل علویکارشناسی ارشدبیدختی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
تولید پودر آهن فلزی با استفاده از کانه هماتیتی به روش هوگانس و بررسی پارامترهای موثر بر درجه احیاء و درجه فلزی محصول تولیدیمحمدرضا حسین پورطالخونچهکارشناسی ارشدباباخانی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
بررسی رفتار خزشی کامپوزیت اپوکسی/الیاف شیشه به کار رفته در ساخت پره توربین بادینادیا نصرتیکارشناسی ارشدضابط۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بررسی مکانیزم چسبندگی اتصال آلومینیوم-پلی‌اتیلن به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ایمهرداد محمودیکارشناسی ارشدبیدختی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بررسی تاثیر افزودنی لاستیک مایع به رزین بر رفتار خستگی کامپوزیت پلی استر/ الیاف شیشه مورد استفاده در سازه پره توربین بادیسیدمحمدامین موسوی خراسانیکارشناسی ارشدضابط۱۳۹۷/۰۱/۲۷
بررسی رفتار سوپرپلاستیک آلیاژ آلومینیوم 2124 فراوری شده با آهنگری چندمحوره به وسیله Shear Punchابراهیم هنرپیشه لقلقکارشناسی ارشدرضائی بزاز۱۳۹۷/۰۱/۲۹
بررسی اثر کرنش بر تغییرات ریزساختاری و سختی چدن نشکنجعفر بهادری فلاحکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۳۹۷/۰۲/۲۶
سنتز و بررسی خواص گرمادرمانی مغناطیسی و نوری نانوذرات فریت کبالت فعال شده با پالادیومسیده فاطمه شمسدکتری(PhD)کاشفی تربتی۱۳۹۷/۰۳/۱۳
بررسی شرایط ایجاد ریزساختار با توزیع دوگانه‌ی اندازه دانه در آلیاژ منیزیم AZ31 تحت فرآیند آهنگری گرم چندمحوره (MAF)مهناز جعفریکارشناسی ارشدمزینانی۱۳۹۷/۰۳/۱۹
تولید کامپوزیت نانوساختار برنج-آلومینا به روش سنتز احتراقی با استفاده از سیستمCuO-ZnO-Al-Cحسن ماروسیکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۷/۰۳/۲۱
سنتز کربنات استرانسیم به روش احیا و انحلال کانه سلستینزهرا رضاییکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۷/۰۳/۳۰
بررسی تاثیر ریزساختار فولاد میکروآلیاژی X70 بر پارامترهای نفوذ هیدروژنمعصومه توکلی خراسانیکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۷/۰۴/۰۹
تأثیر ترکیب شیمیایی لایه‌های تعمیری جوشکاری بر سختی و ریزساختار ‏ فولاد ابزار ‏AISI H13‎سعید نیک طینتکارشناسی ارشدبیدختی۱۳۹۷/۰۴/۱۷
بررسی مقایسه ای مقاومت به خوردگی تنشی آلیاژهای 70X و 80X با استفاده از آزمون نرخ کرنش آهسته (SSRT)احسان اله یاریکارشناسی ارشدداودی۱۳۹۷/۰۶/۲۶
سنتز و اصلاح سطح نانوذرات PbS جهت کاربرد در سلول‌های خورشیدی نقطه کوانتومیحسین بیگی نصرآبادیدکتری(PhD)سجادی۱۳۹۷/۰۶/۲۷
بررسی تاثیر فرایند فشردن داغ به همراه عملیات حرارتی بر ریزساختار رفتار سیلان آلیاژ ZK40نیلوفر خیرخواهانکارشناسی ارشدمزینانی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ساخت نانوکامپوزیت ODS نیکل-زیرکونیا با پوشش الکترولس نیکل روی ذرات زیرکونیا با روش پلاسمای جرقه‌ای(SPS) و بررسی خواص مکانیکی و ریزساختاری آن‌هازهرا فتاحیکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سنتز درجای نانوکامپوزیت Cu/Fe3O4 به روش مکانوشیمیاییمعصومه براتیکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی رفتار خوردگی حفره ای فولادهای 304 و 403 در محلول حاوی NaI»سیدمحمد ظهوریان پردلکارشناسی ارشدمیرجلیلی۱۳۹۷/۰۷/۰۵
اثر نوع سوخت و پارامترهای فرآیند بر مورفولوژی و خلوص نانوذرات مگنتیت سنتز شده به روش سنتز احتراقی در محلولحسام الدین اعالیکارشناسی ارشدملازاده بیدختی۱۳۹۷/۰۷/۰۷
بررسی وابستگی مشخصه های حلقه هیستریزیس مغناطیسی به اندازه دانه به منظور مشخصه یابی غیرمخرب ریز ساختار فولادهاامیرحسین معمارزادهکارشناسی ارشدکاشفی تربتی۱۳۹۷/۰۷/۱۵
بررسی مکانیسم و توالی واکنشی مخلوط های تنگستات کلسیم – منیزیم و تنگستات کلسیم – منیزیم – کربن حین آسیاکاری مکانیکیحسین یاوری مهربانیدکتری(PhD)باباخانی۱۳۹۷/۰۷/۲۱
سنتز نانوپوشش Ag-TiO2-ZnO به روش های مختلف و اعمال آنها روی پارچه و بررسی خواص آنتی باکتریایی و فتوکاتالیستی آنهامحمد انصاریکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۷/۰۷/۲۵
بررسی تأثیر ضخامت لایه و مشخصات ریزساختاری بر خواص ترموالکتریک ترکیب (نوع n) Bi2Te3 ساخته شده به روش آلیاژسازی مکانیکی و تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای (SPS)نفیسه بلقن آبادیکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۷/۰۷/۳۰
تولید مستقیم فرومولیبدن از کنسانتره مولیبدنیت (MoS2) به روش سنتز احتراقی(SHS)محمدحسین گلمکانیدکتری(PhD)وحدتی خاکی۱۳۹۷/۰۸/۰۵
کاربرد تکنیک های میکرومغناطیسی در بررسی وقوع تردی تمپر در فولادالهه برهانی حاجی آبادکارشناسی ارشدکاشفی تربتی۱۳۹۷/۰۸/۰۵
بررسی تاثیر عنصر بیسموت بر ریزساختار آلیاژ ریختگی منیزیم گروه AZحمید مشاورکارشناسی ارشدمزینانی۱۳۹۷/۰۹/۱۰
تولید، عملیات حرارتی و بررسی خواص مکانیکی و ریزساختاری کامپوزیت برنزآلومینیم-آلومینا (C95800-Al2O3)شاهین جورابچیکارشناسی ارشدباباخانی۱۳۹۷/۰۹/۱۲
تولید نانو کامپوزیت Ni-ZrO2) ODS) با ترکیب گرادیانی (FGM) به روش تف جوشی پلاسمای جرقه ای و بررسی خواص خوردگی و اکسیداسیون دما بالای آنلیلا مؤمنی کنگرشاهیکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۷/۰۹/۱۴
بررسی روش تف جوشی بر رفتار تغییر شکل گرم نانو کامپوزیت Al/Sicpفاطمه برزنکارشناسی ارشدباباخانی۱۳۹۷/۰۹/۲۰
اکسیداسیون دمای بالای فولاد زنگ‌نزن آستنیتی 321 با دانه‌بندی سطحی مافوق ریزصادق پورعلیدکتری(PhD)کیانی رشید۱۳۹۷/۰۹/۲۲
تولید فولاد دوفازی از فولاد SAPH440 و بهینه‌سازی خواص مکانیکی آن به روش تاگوچی برای استفاده در رینگ خودروبهناز زیبائیکارشناسی ارشدکامیابی گل۱۳۹۷/۰۹/۲۴
بررسی گرافیت زایی در فولاد مافوق کربنی D3 به منظور دستیابی به ساختار بهینه و بهبود خواص مکانیکینجمه سادات حسینیکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۳۹۷/۰۹/۲۶
بررسی افزودن مقادیر متفاوت عوامل جوانه زا بر روند تبلور و رشد در شیشه های آلومینو سیلیکاتینجمه راستگوکارشناسی ارشدحدادسبزوار۱۳۹۷/۱۰/۱۶
تاثیر کاهش اندازه ذرات تا محدوده نانومتری به کمک افزایش زمان آسیاکاری و استفاده از افزودنی‌ها بر میزان تبلور مولایت و زیرکونیاپونه برفی سیستانیکارشناسی ارشدملازاده بیدختی۱۳۹۷/۱۰/۱۸
مقایسه قابلیت‌های ماشین‌کاری فولاد مافوق کربنی پر کروم با فولاد CK45محمد تاج آبادیکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۳۹۷/۱۰/۲۵
بررسی پدیده نقطه تسلیم در فولاد ساده کربنی با سمنتیت کرویرقیه مرتضائیکارشناسی ارشدمزینانی۱۳۹۷/۱۱/۱۵
تصفیه آب های حاوی فلزات سنگین توسط خاکستر زغال سنگحانیه ساریانکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۷/۱۱/۱۵
بررسی اثر مسیر فرآیند فشار در کانال زاویه‌دار همسان بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن 316مجتبی عسکری خان آبادیکارشناسی ارشدفرشیدی۱۳۹۷/۱۱/۱۷
بررسی تاثیر مولیبدات بر پتانسیل بازرویینگی فولاد زنگ نزن 304 و ارتباط آن با تغییر مقاومت محلول حفرهامیر رکنیکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۷/۱۱/۲۴
تاثیر میزان کربن زیرلایه فولادی بر ساختار و رشد پوشش کاربیدی به دست آمده به روش نفوذ فعال حرارتی TRDمحمدجواد نظری ثابتکارشناسی ارشدمیرجلیلی۱۳۹۷/۱۱/۲۷
استفاده از روش غیر مخرب حافظه مغناطیسی فلز در تعیین مناطقی در قطعات با کاهش ضخامت موضعیراحله کیمیابخشکارشناسی ارشدکاشفی تربتی۱۳۹۷/۱۱/۲۸
ایجاد اتصال نفوذی آلومینیم-فولاد با استفاده از یک لایه میانی با نقطه ذوب پایینمنا عابدین پورکارشناسی ارشدمیرجلیلی۱۳۹۷/۱۱/۲۸
سنتز فولاد آلیاژی Fe18Cr8Ni به روش کربو-آلومینوترمی اکسیدهای فلزیمحمود عباسیان فلاحیکارشناسی ارشدمیرجلیلی۱۳۹۸/۰۳/۲۱
بازیابی آلومینا از باطله زغال سنگ به روش پیرو-هیدرومتالورژیابوالقاسم صاحبیکارشناسی ارشدملازاده بیدختی۱۳۹۸/۰۴/۰۱
بررسی اثر ترکیب عملیات حرارتی و نورد شدید بر ریز ساختار و سختی آلیاژ آلومینیوم 7005رضا بخشیکارشناسی ارشدفرشیدی۱۳۹۸/۰۴/۰۱
بررسی خوردگی فولاد زنگ نزن آستنیتی 304 در محیط کلریدی حاوی زیست کش هیپوکلریت سدیمکمال عاشوریکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۸/۰۴/۰۳
بررسی مکانیزم بازدارندگی بورات در خوردگی حفره‌ای فولاد زنگ‌نزن آستنیتی 304محمد ماروسیکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۸/۰۴/۰۳
بررسی ارتباط تنش با نشت میدان مغناطیسی با استفاده از روش حافظه مغناطیسی فلزاکبر صولتی فردکارشناسی ارشدکاشفی تربتی۱۳۹۸/۰۴/۰۵
بررسی خوردگی گالوانیک مونل 400 جوشکاری شده به مس به روش جوشکاری قوسی الکترود تنگستن و گاز محافظمهلا طالاریکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۸/۰۴/۱۱
امکان سنجی حذف گوگرد از زغال سنگ توسط اکسید‌های قلیایی خاکیعلی پاسبانکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۸/۰۴/۱۲
بررسی تاثیر مقادیر متفاوت اکسید روی بر خواص مکانیکی کامپوزیت های مولایت-زیرکونیاوحید خسروجردیکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۳۹۸/۰۴/۲۴
تعیین غیرمخرب میزان آستنیت باقی‌مانده در سطح فولاد کربوره‌شده 8620 بعد از کوئنچ به کمک روش غیر مخرب هیسترزیس مغناطیسیسلمان قشنگکارشناسی ارشدکاشفی تربتی۱۳۹۸/۰۵/۰۵
سنتز نانوکامپوزیت های الیاف کربنی/ اکسید نیکل (CNF/NiO) به روش الکتروریسی و مشخصه یابی آنهاربابه عبدی نیاکارشناسی ارشدکمالی حیدری۱۳۹۸/۰۵/۱۲
بررسی تاثیر نانوذرات YSZ بر مشخصات ریزساختاری اکسیداسیون دمای بالا و خستگی حرارتی سیکلی پوشش گرادیان لایه ای TBC تولید شده به روش APSآرزو سزاوارسیدی جندقیدکتری(PhD)سجادی۱۳۹۸/۰۶/۱۰
شناسایی سوختگی ناشی از سنگ‌زنی در قطعات فولادی با استفاده از روش غیر مخرب حلقه هیسترزیس مغناطیسیحسین نوروزی صحراییکارشناسی ارشدکاشفی تربتی۱۳۹۸/۰۶/۱۶
بررسی رفتار حرارتی آلیاژ شیشه ای توده ای Ti41Zr25Be28Fe6)93Cu7) در حین تبلور همدمااکرم عباس نیابازهکارشناسی ارشدحدادسبزوار۱۳۹۸/۰۶/۲۶
ریخته گری آلیاژ آلومینیم A380 در حالت نیمه جامد با افزودن براده های آلیاژ و بررسی مکانیزم تشکیل ساختار نیمه جامدهومن هادیاندکتری(PhD)حدادسبزوار۱۳۹۸/۰۶/۲۶
بررسی خواص خوردگی آلیاژ Pb-Ca-Sn با مقادیر مختلف از ترکیب استرانسیوم-باریم در باتری‌های سرب اسیدیرضا دریاکارشناسی ارشدداودی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرهمجنس تیتانیم-زیرکونیامحسن اصغریکارشناسی ارشدبیدختی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
سنتز نانوذرات مغناطیسی کاربید نیمه‌پایدار آهن (Fe5C2 و Fe7C3) به روش تجزیه حرارتیفاطمه نجارنیاکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تاثیر مورفولوژی ذرات تقویت کننده بر خواص مکانیکی داربست های کامپوزیتی ژلاتین - فسفات کلسیمفائزه درویشیان حقیقیکارشناسی ارشدملازاده بیدختی۱۳۹۸/۰۸/۰۱
سنتز و ارزیابی خواص مغناطیسی نانوکامپوزیت متخلخل نیکل/Fe3O4فاطمه بوژآبادیکارشناسی ارشدصاحبیان سقی۱۳۹۸/۰۸/۱۱
بررسی تاثیر نوع ذرات تقویت کننده بر بهبود مقاومت سایش فولاد کم آلیاژی W500 روکش داده شده به روش جوشکاری GTAWخدیجه زینلیکارشناسی ارشدبیدختی۱۳۹۸/۰۹/۱۱
بررسی تاثیر فرایند ایجاد سطوح ابرآب‌گریز بر عملکرد بازدارنده های خوردگی آلی و معدنیامیرحسین نوربخش نژادکارشناسی ارشدداودی۱۳۹۸/۱۰/۰۱
طراحی و شبیه سازی سیستم حفاظت کاتدی جریان اعمالی و آند فداشونده کف بیرونی مخازن پالایشگاه گازمحمد هوشمندکارشناسی ارشدداودی۱۳۹۸/۱۰/۰۱
بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال مس-آلومینا به روش لحیم‌کاری سختسعید برهانیکارشناسی ارشدملازاده بیدختی۱۳۹۸/۱۰/۳۰
تاثیر درصد فاز مارتنزیت در فولاد دوفازی بر روی پارامتر حساسیت نرخ کرنش به تنش سیلانمهران صالحی فرکارشناسی ارشدفرشیدی۱۳۹۸/۱۱/۰۱
تهیه پودر CuAlO2 به روش سنتز احتراقی در محلولالهام گرمرودی نژادکارشناسی ارشدملازاده بیدختی۱۳۹۸/۱۱/۰۶
اثر فرایند آلومینایزینگ برمقاومت کربوریزاسیون فولاد زنگ نزناکرم ملاییکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۳۹۸/۱۱/۰۷
تاثیر متغیرهای ساخت نانوماده ترموالکتریک پایه Sb2Te3 (p-type) به روش آسیاکاری مکانیکی و تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای (SPS) روی خواص و مشخصات آنهمتا منصوریکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۸/۱۱/۱۹
تاثیر میزان فاز Al4C3 تشکیل شده روی سطح نانولوله کربنی بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیتAl/CNTsسیمین حیدریکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۸/۱۱/۲۳
بهبود ازدیاد طول نسبی آلیاژ آلومینیوم 5086 با اعمال نرخ کرنش متغیرعاطفه سعیدکارشناسی ارشدرضائی بزاز۱۳۹۸/۱۱/۲۶
بررسی و مقایسه نمودار های حد شکل دهی یک فولاد کم کربن با دو ریزساختار فریتی-پرلیتی و فریتی- مارتنزیتی با روش های آزمایشگاهی و شبیه سازیملیکا شهبازی مقدمکارشناسی ارشدرضائی بزاز۱۳۹۸/۱۱/۲۸
تأثیر مقدار و اندازه ذرات تقویت کننده SiC روی رفتار شکل دهی گرم نانو کامپوزیت AZ91-SiCپگاه عطاریانکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
بررسی تاثیر متغیرهای تولید نانوماده قلع تلوراید SnTe تولید‌شده به روش آلیاژسازی مکانیکی و تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای بر ریزساختار وخواص ترموالکتریکی آنامین مجردبهرهکارشناسی ارشدباباخانی۱۳۹۸/۱۱/۲۹
ارزیابی رفتار اکسیداسیون نانو کامپوزیت AZ91/SiC تقویت شده با مقادیر مختلف SiCنوشین اسدالهیکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی تأثیر اندازه و میزان ذرات SiC بر بهبود رفتارخزشی نانوکامپوزیت AZ91-SiCبهاره بهرامی زادهکارشناسی ارشدباباخانی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
جذب انتخابی کاتیون های فلزی از آب های صنعتی با استفاده از خاکستر زغالریام ریاض جلیل العکبیکارشناسی ارشدمیرجلیلی۱۳۹۹/۰۲/۲۱
بررسی انجام عملیات تغییرفرم پلاستیک شدید ECAP بر خوردگی آلیاژ آلومینیوم5052سیده ساجده پورموسوی طرقبهکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۹/۰۳/۰۱
ساخت کامپوزیت گرادیانی با استفاده از تف‌جوشی نانوذرات SiC-Si به روش پلاسمای جرقه‌ای (SPS) و بررسی مشخصات ریزساختاری و خواص مکانیکی آنآبتین حیدریاندکتری(PhD)سجادی۱۳۹۹/۰۶/۲۵
سنتز و مشخصه‏یابی نانوفتوکاتالیست‏های مغناطیسی با ساختار هسته/پوسته به منظور تصفیه آب: حذف پاتوژن و فلز سنگیننعیمه اسفندیاری قله زودکتری(PhD)کاشفی تربتی۱۳۹۹/۰۶/۲۵
بررسی رفتار خوردگی آلیاژ بیومواد نانو کامپوزیت منیزیم-گرافن-منیزیا در محیط شبیه‌سازی بدنفاطمه پوراسکندریونکارشناسی ارشدداودی۱۳۹۹/۰۶/۲۹
بررسی تغییرات ریز ساختاری و خواص مکانیکی فولاد های ابزار سرد کار پس از عملیات حرارتیمحمد زارعیکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۳۹۹/۰۷/۱۲
بررسی روش های کاهش تلفات آهن در سرباره کوره های قوس الکتریک فولاد سازیرضا علائیکارشناسی ارشدباباخانی۱۳۹۹/۰۷/۱۵
بررسی میزان جذب امواج الکترومغناطیس در کامپوزیت تقویت شده با ذرات آمورف پایه آهن و نانولوله کربنیساره مؤذنکارشناسی ارشدصاحبیان سقی۱۳۹۹/۰۷/۲۰
استفاده از خاکستر زعال سنگ به عنوان منبع ذرات تقویت کننده در تولید کامپوزیت های آلومینیمی به روش متالورژی پودر وبررسی ریز ساختارو خواص مکانیکی آنمهدی مؤمنیکارشناسی ارشدباباخانی۱۳۹۹/۰۷/۲۲
بررسی تغییرات ریزساختاری حین خزش در مناطق مختلف اتصال ایجاد شده در سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 با روش فاز مایع گذرا (TLP)جواد اسدیدکتری(PhD)سجادی۱۳۹۹/۰۹/۱۲
ساخت و مشخصه یابی لوله های فوق ریزدانه جدار نازک آلومینیومی با فرآیند تغییر شکل شدیدرضا امامی دوست آبادکارشناسی ارشدفرشیدی۱۳۹۹/۱۰/۲۹
بررسی تأثیر داپ یون‌های ترانوستیک و اصلاح سطحی بر خواص فیزیکی و بیولوژی ذرات فسفات کلسیم‌ سنتز شده به روش احتراقی در محلولفرزاد کرمانیکارشناسی ارشدملازاده بیدختی۱۳۹۹/۱۱/۰۶
بررسی میزان تأثیر تخلخل پودر فشرده‌شده آلومینیم بر ضریب هدایت حرارتی آنسمیه مقیمیکارشناسی ارشدسجادی۱۳۹۹/۱۱/۱۷
تهیه و مشخصه یابی ترکیب اکسیدی آنتروپی بالای (Co, Mg, Ni, Cu, Zn) O به روش سنتز احتراقی تک مرحله ای در محلولارغوان وجدانی صغیرکارشناسی ارشدملازاده بیدختی۱۳۹۹/۱۱/۲۵
بررسی عوامل موثر بر سینتیک فرآیند احیای کربوترمی هماتیت به روش کوره تونلیسیدمحمدعلی حقیدکتری(PhD)ضابط۱۳۹۹/۱۱/۲۷
بررسی رفتار آندایزینگ در اتصال غیر هم‌جنس آلیاژهای آلومینیوم به روش جوشکاری FSWصالح خدیوی رفوگرکارشناسی ارشدداودی۱۳۹۹/۱۱/۲۸
اثرفرایند تغییرشکل مومسان شدید بر خواص خوردگی آلومینیوم Al- 1.7Fe- 0.9Si- 0.5Cuعلی غلام زادهکارشناسی ارشدداودی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
بررسی اثر هم‌افزایی داروی سفتریاکسون با عصاره ی صمغ کتیرا برعملکرد بازدارندگی خوردگی روی فولاد ساده‌ی کربنیمحمدرضا بررودیکارشناسی ارشدداودی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
تأثیر عملیات تغییر فرم پلاستیک شدید به روش ایکپ بر رفتار الکتروشیمیایی آلیاژ قطب مثبت باتری سرب-اسیدی در محیط محلول باتریابوالفضل امیریکارشناسی ارشدمؤید۱۳۹۹/۱۲/۰۹
تهیه کامپوزیت پایه Al تقویت‏ شده با نانوکامپوزیت Al-CNTسیده یاسمن بلندیکارشناسی ارشدحدادسبزوار۱۳۹۹/۱۲/۲۱
ایجاد زبری به روش اچ شیمیایی روی سطح آلیاژ آلومینیم سری 6000 و بررسی خواص ابرآبگریزی و انتقال حرارت آنمحمدرضا عطارکارشناسی ارشدحدادسبزوار۱۴۰۰/۰۱/۲۵
کاربرد آزمون مغناطیسی غیر مخرب بارک هاوزن نویز (BHN) در تعیین ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد DIN 42CrMo4ویشتاسب فارسیانکارشناسی ارشدکاشفی تربتی۱۴۰۰/۰۱/۲۸
شبیه سازی ایجاد بافت در فرایند فشردن چند محوره در حالت کرنش صفحه‌اییونس لگزیاندکتری(PhD)رضائی بزاز۱۴۰۰/۰۴/۲۱
بررسی خوردگی آلیاژ مونل 400 در محیط کلریدی حاوی یون‌های سولفاید و سولفاتامیررضا شریفیانکارشناسی ارشدمؤید۱۴۰۰/۰۵/۰۳
تأثیر افزودن کربن بلک و نانولوله کربنی به پلی‌اتیلن بر استحکام اتصال غیرهمجنس آن به آلومینیوم به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ایتکتم کیان افشارکارشناسی ارشدصاحبیان سقی۱۴۰۰/۰۵/۰۳
بررسی خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن 316 در حضور بازدارنده سدیم فسفاتعلیرضا جیشیکارشناسی ارشدمؤید۱۴۰۰/۰۵/۰۴
انجام عملیات تغییر فرم پلاستیک شدید ECAP در فرآیند عملیات حرارتی T8 و بررسی خوردگی آلیاژ آلومینیوم 6000عماد قمریکارشناسی ارشدمؤید۱۴۰۰/۰۵/۱۷
بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ فولاد زنگ نزن L316 / فولاد آلیاژی 4140 AISI تولید شده به روش تولید افزایشی بوسیله جوشکاری اصطکاکی اغتشاشیآرمان قجریکارشناسی ارشدبیدختی۱۴۰۰/۰۶/۲۳
تاثیر بازدارنده خوردگی سدیم فسفات بر خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن آستنیتی 316 در محیط حاوی زیست کش هیپوکلریت سدیم -NaOCl-امیر لالیان پورکارشناسی ارشدمؤید۱۴۰۰/۰۶/۲۸
بررسی تاثیر کارمکانیکی فشار گرم بر رفتار خوردگی آلیاژMonel400 در محیط 5/3% کلرید سدیم.علی میرزائیکارشناسی ارشدداودی۱۴۰۰/۰۶/۲۹
بررسی خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن 316 کم کربن ریز دانه شده به روش ECAPیونس جهان تیغیکارشناسی ارشدمؤید۱۴۰۰/۰۶/۳۰
بررسی مقایسه ای بازدهی یک بازدارنده آلی روی فولاد ساده کربنی در محیط اسید سولفوریک و اسید هیدروکلریکسینا زاهدی فردکارشناسی ارشدداودی۱۴۰۰/۰۶/۳۰
استحصال مولیبدن فلزی از کنسانتره مولیبدنیت مجتمع سرچشمه به روش مکانوشیمیاییمیلاد عمرانی برونکارشناسی ارشدمیرجلیلی۱۴۰۰/۰۷/۱۴
بررسی تاثیر نوع، مقدار و اندازه ذرات سازنده سگمنتهای مورد استفاده در برش سنگ روی مقاومت سایشی آنهافهیمه مرادیکارشناسی ارشدسجادی۱۴۰۰/۰۷/۲۱
استفاده از جاذب‏های معدنی برای حذف کاتیون‏های فلزی از محلول‏های آبی: شبیه‏سازی به روش مونت‌کارلو و صحت سنجی تجربیسیاوش مظفری نژادکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۴۰۰/۰۷/۲۴
سنتز TiO2-CuO به روش احتراقی در محلول و بررسی خواص نوری ذراتناهید جوادی بایگیکارشناسی ارشدملازاده بیدختی۱۴۰۰/۰۷/۲۵
تاثیر افزودن ساچمه‌های فولادی بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن‌های خاکستری غیرآلیاژیستایش زائرمیریکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۴۰۰/۰۷/۲۶
سنتز و مشخصه یابی الکتروکاتالیست Ni-NiO مورد استفاده در پیل های سوختی متانولی مستقیممهلا سرفرازخبازکارشناسی ارشدمیرجلیلی۱۴۰۰/۰۷/۲۶
بررسی اتصال ورق های فولاد دو فازی با جوشکاری نقطه ای به روش اصطکاکی اغتشاشیهادی بانگی حوریکارشناسی ارشدبیدختی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
اثر فعال‌سازی مکانیکی و میزان کربن اولیه بر فرآیند کربوریزاسیون حالت جامد فولاد های کم کربنمحمد حسینیکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۴۰۰/۰۷/۲۹
اثر دما و نرخ حرارت دهی حین سوختن زغال و باطله- مشخصات فازی و شیمیایی- خاکسترکاوه افتخارنیاکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۴۰۰/۰۸/۱۰
تأثیر عنصر بیسموت بر تحولات ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ AZ31 طی فرایند پرس درکانال همسان زاویه‌دارجواد یزدیکارشناسی ارشدفرشیدی۱۴۰۰/۰۸/۱۰
بررسی پارامترهای موثر بر مورفولوژی و رفتار خوردگی فوم‌های فلزی آهنی تولید شده از پودر هماتیت به روش فریز کستینگسامان رجالیکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۴۰۰/۰۸/۱۲
ساخت و مشخصه‌یابی عملگر نرم کامپوزیتی الهام گرفته از طبیعت، با استفاده از سیلیکون-اتانول-گرافنامیرحسین ابراهیمیکارشناسی ارشدصاحبیان سقی۱۴۰۰/۰۸/۲۴
سنتز، مشخصه یابی و بررسی پایداری حرارتی آلیاژهای دیرگداز آنتروپی بالا نانوساختار سیستم W-Mo-Cr-Ti-Al به روش متالورژی پودرحامد ناصرزشکیدکتری(PhD)کیانی رشید۱۴۰۰/۰۹/۰۷
بررسی تغییرات خواص فیزیکی و وضعیت ساختاری اپوکسی در کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه پس از بارگذاری خستگیسیدعلیرضا مقدس موسوی زادهکارشناسی ارشدضابط۱۴۰۰/۱۰/۰۵
جذب انتخابی کاتیون‌های فلزی از محلول آبی با استفاده از هیدروکسی آپاتیتاسفندیار یک کلامکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۴۰۰/۱۰/۲۳
اثر جریان الکتریکی مستقیم بر نقطه انسجام دندریت‌ها (DCP) حین انجماد آلیاژهای هیپو یوتکتیک Al -Si و Al -Cuمحمدصالح صفرزاده کرمانیکارشناسی ارشدحدادسبزوار۱۴۰۰/۱۱/۳۰
بررسی مکانیزم تشکیل پوشش‌های دو لایه کامپوزیتی کاربید کروم - کاربید وانادیم تشکیل‌شده توسط اکسیدهای فلزی با روش نفوذ واکنشی حرارتی TRD روی فولاد ابزار کربنی 1545محمد رضا نجاری سعادت آبادیکارشناسی ارشدسجادی۱۴۰۰/۱۲/۱۱
سنتز هیدروترمال اکسیدهای منگنز در حضور NaCl (تأثیر پارامترهای هیدروترمال و کلسیناسیون بعدی بر ترکیب و مورفولوژی محصول)کوثر امینیانکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۴۰۰/۱۲/۱۶
سنتز کامپوزیت گرادیانی / CoFe2O4/ Cuالیاف PVA و ارزیابی میزان محافظت امواج الکترومغناطیسی آنزهرا یوسفیکارشناسی ارشدسجادی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
مشخصه‌یابی و عملکرد الکتروشیمیایی نانوکامپوزیت‌های الیاف کربن/اکسید مولیبدن سنتزشده به روش الکتروریسی مورد استفاده در ابرخازن‌هاعلیرضا چاجیکارشناسی ارشدسجادی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
سنتز و مشخصه یابی اکسید های منگنز تولید شده به روش احتراق در محلولمهسا محمدی مقدمکارشناسی ارشدمیرجلیلی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
تاثیر اصلاح فصل‌مشترک بر خواص مکانیکی کامپوزیت‌های زمینه آلومینیوم تقویت‌شده با نانولوله کربنیبهزاد ناطقدکتری(PhD)حدادسبزوار۱۴۰۱/۰۲/۲۸
بررسی مکانیزم تشکیل و مشخصه‌یابی پوشش کامپوزیتی لایه‌ای کاربید وانادیم-کاربید کروم با روش نفوذ واکنشی حرارتی (TRD) روی فولاد ابزارامید گنجیدکتری(PhD)سجادی۱۴۰۱/۰۳/۱۱
سنتز نانوپودر آلیاژی Cu-Ni به روش احیای نیترات ها از محلول آبی در فرآیند SCSامیرعلی صفدریکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۴۰۱/۰۴/۰۷
بررسی اثر بیسموت بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار خزشی آلیاژ منیزیم AZ31بهنوش طالب پورکارشناسی ارشدسجادی۱۴۰۱/۰۴/۲۸
بررسی تاثیر تخلخل ها در قطعات تولید شده فولادی به روش متالورژی پودر در استحاله فازی تک دمامهدی یعقوبیکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۴۰۱/۰۵/۲۶
تاثیر پارامترهای دما و نوع سوخت بر رفتار شیشه های بوراتی تولید شده به روش سنتز احتراقی در محلولمهرنوش قنادکارشناسی ارشدملازاده بیدختی۱۴۰۱/۰۶/۱۴
مطالعه تأثیر انتروپی بر خواص و تغییرات دمای گذار از حالت شیشه به بلور در شیشه‌ها به کمک روش‌های شبیه‌سازی دینامیک مولکولیزهرا ملائیکارشناسی ارشدملازاده بیدختی۱۴۰۱/۰۶/۲۰
شبیه‌سازی اثر پارامترهای فرایند در شکل‌دهی چرخشیاحمد موسویکارشناسی ارشدفرشیدی۱۴۰۱/۰۶/۲۱
بررسی اثر زمان و جریان الکتریکی بر اتصال مقاومتی نقطه‌ای غیرهمجنس فولاد زنگ نزن آستنیتی به تیتانیوم با لایه ی واسطه مس- نقرهدانیال کاظمیکارشناسی ارشدبیدختی۱۴۰۱/۰۶/۲۳
بررسی تاثیر دما و زمان لحیم کاری سخت بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال ساندویچی فولاد زنگ نزنمعصومه خیاطکارشناسی ارشدبیدختی۱۴۰۱/۰۶/۲۸
رسوب دهی الکتروشیمیایی سولفید نیکل بر روی زیرلایه متخلخل مس جهت تولید الکتروکاتالیست آزادسازی گاز هیدروژن در فرایند تجزیه آبسیدعرفان حسنی زادهکارشناسی ارشدمیرجلیلی۱۴۰۱/۰۶/۲۸
بررسی سینتیک تبلور مجدد استاتیکی فولاد زنگ نزن L316 بعد از تغییر شکل شدیدعلیرضا ابوئی مهریزیکارشناسی ارشدفرشیدی۱۴۰۱/۰۶/۲۹
بررسی پایداری شیمیایی و حرارتی شیشه های بوراتی و تاثیر افزودن اکسید مس و اکسید روی بر رفتار شیشهنگار اکرمیکارشناسی ارشدملازاده بیدختی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر الکترودهای جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای Cu-Al2O3 و Cu-Cr-Zr بر عمر الکترود و خواص مکانیکی نقطه جوش فولاد گالوانیزه DX54-Dعلی رضا جاودانی فردکارشناسی ارشدبیدختی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بررسی تأثیر تغییرشکل گرم بر میکروساختار و خواص مکانیکی آلیاژ تیتانیم - مولیبدن تولید شده به روش پلاسمای جرقه‌ای (SPS)مصطفی ترابی مقدمکارشناسی ارشدباباخانی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تأثیر متغیرهای فرآیند نفوذ واکنشی حرارتی بر تشکیل و مشخصات پوشش کامپوزیتی کاربید کروم-وانادیم روی فولاد ابزار AISI D2رضا ابراهیمی کاریزکیکارشناسی ارشدسجادی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سنتز و مشخصه یابی اکسیدهای تنگستن و مولیبدن برای کلربردهای الکتروکرومیکانیسه صابری تنسوانکارشناسی ارشدسجادی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سنتز پودر FeTiO3 به روش احتراقی در محلول و تاثیر حضور کربن بر تغییر روند فرایند سنتز و خواص فیزیکی پودر نهاییسامان سلطانی علاسوندکارشناسی ارشدملازاده بیدختی۱۴۰۱/۰۷/۲۶
تاثیر فرآیند اصطکاکی-اغتشاشی بر رفتار خوردگی تیتانیوم خالص تجاری در شرایط مشابه بدن انساناحسان خواجویانکارشناسی ارشدفرشیدی۱۴۰۱/۰۷/۳۰
تاثیر متغیرهای جوشکاری بر رفتار خوردگی اتصال غیر همنام 316L و St37سیدمحمدعلی رضویکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۴۰۱/۰۷/۳۰
مشخصه‌یابی و بررسی رفتار خوردگی فولاد ساده کربنی پوشش داده شده با نانو‌کامپوزیت رزین آلکید-پلی‌آنیلین-نانوذرات اکسید تیتانیومفایزه توفیقیکارشناسی ارشدمحمدی زهرانی۱۴۰۱/۰۷/۳۰
تاثیر دما و pH بر رفتار تبلور سرامیکهای آلومینوسیلیکاتی تهیه شده به روش سل-ژل با هدف به کارگیری ذرات سنتز شده در فرایند جذب عناصر سنگینسالار مرادی ایلخچیکارشناسی ارشدملازاده بیدختی۱۴۰۱/۰۹/۱۵
تغییر شکل لوله جدار نازک آلومینیومی تحت فرآیند فشار در کانال زاویه‌دار همسانفرشاد دباغی مهموئیکارشناسی ارشدرضائی بزاز۱۴۰۱/۰۹/۱۷
اثر ریزساختار اولیه بر رفتار کار گرم شمش فورج شده فولاد D2 تولیدی مجتمع فولاد اسفراین با هدف شناسایی علل شکستمحبوبه رضائیانکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۴۰۱/۰۹/۲۸
اثر متغیرهای فرآیند بر جدایش فاز آلی-آبی در فرآیند استخراج حلالی مسابوالفضل خالقی نژادبابکیکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۴۰۱/۱۰/۰۵
بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ Ti-Mo تولید شده به روش SPSعلی اکبر رضائیانکارشناسی ارشدباباخانی۱۴۰۱/۱۰/۲۰
ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار خوردگی اتصالات جوش همجنس و غیرهمجنس ورق‌های فولاد هواناپذیر CORTEN-A و کم‌کربن St12 به روش جوشکاری قوس فلز با گاز محافظ دی‌اکسیدکربنمهرداد وطن دوستکارشناسی ارشدمحمدی زهرانی۱۴۰۱/۱۱/۰۸
اثر فعال سازی مکانیکی در حضور افزودنی بر بازیابی عناصر نادر خاکی از لامپ های فلورسنت به روش هیدرومتالورژیزهرا زحمت کش گلستانیکارشناسی ارشدباباخانی۱۴۰۱/۱۱/۰۹
بررسی تغییرات ریزساختار و سختی فولاد زنگ نزن 410 حین اعمال نورد سرد و آنیل بعد از آنمسعود مرندیکارشناسی ارشدفرشیدی۱۴۰۱/۱۱/۱۰
بررسی رفتار بازدارنده اسید فوماریک بر خوردگی ناحیه اصطکاکی اغتشاشی (FSP) آلیاژ منیزیمآرش صدیقیکارشناسی ارشدبیدختی۱۴۰۱/۱۱/۲۴
تهیه اکسید روی همگن با ‌روش سنتز احتراقی در محلول و مخلوط سازی آن با اکسیدهای مختلف به منظور ساخت وریستور و بررسی خصوصیات ریزساختاری و الکتریکی آنزینب مضر امین الاسدیکارشناسی ارشدملازاده بیدختی۱۴۰۱/۱۱/۲۶
بررسی اثر دما بر مقاومت خوردگی آلیاژ تیتانیم Ti-6Al-4V جوشکاری شده به روش GTAWمهدی فرقدانیکارشناسی ارشدبیدختی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
تاثیرضخامت و ابعاد اتصال بر خصوصیات ساختاری و مکانیکی دکمه جوش ورق آلومینیوم 5083 به پروفیل های اکسترودی آلومینیوم 5083 و6063 به روش جوشکاری GTAWسعید شمسائیکارشناسی ارشدحدادسبزوار۱۴۰۱/۱۲/۰۱
بررسی ساختار و خواص نانو-رنگدانه ‎ی ZnO/CoO/Al2O3 تهیه‎ شده به روش سنتز احتراقی در محلولپریسا گرانسایهکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۴۰۱/۱۲/۰۳
بررسی خواص اتصال دوگانه پلی اتیلن-آلومینیم به کمک جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای و لایه چسب سیانواکریلاتشکوفه مهریکارشناسی ارشدبیدختی۱۴۰۱/۱۲/۰۶
پیش بینی منحنی تنش - کرنش آلیاژ 5086 با استفاده از روش ماشین برداری پشتیبان (SVM)بهنام ولی پورکارشناسی ارشدرضائی بزاز۱۴۰۱/۱۲/۰۶
اتصال الماسه به بدنه فولادی تیغه اره های دیسکی به روش لحیم کاری و بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آنرضا قربانیکارشناسی ارشدحدادسبزوار۱۴۰۱/۱۲/۰۷
اثر متغیرهای سنتز احتراقی در محلول بر مورفولوژی و خواص ضدباکتریایی نانوذرات اکسید مسسیده وصال هلالیکارشناسی ارشدمیرجلیلی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
تاثیر متغیرهای عملیات حرارتی کرایجنیک و کار گرم بر مورفولوژی کاربیدها و خواص سایشی فولاد ابزار Dریحانه گنجیکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۴۰۱/۱۲/۲۲
بازیابی عناصر خاکی کمیاب (ایتریم واسکاندیم )از گل سرخ به روش هیدرو متالورژی.محسن حاجی زاده ناوخکارشناسی ارشدباباخانی۱۴۰۲/۰۱/۲۶
اثر سرعت چرخش ابزار و تعداد مراحل فرآیند اصطکاکى اغتشاشى بر ریز ساختاری و سختی تیتانیوم خالص تجارىمریم علی سامی البندرکارشناسی ارشدبیدختی۱۴۰۲/۰۱/۲۹
رسوب‌دهی الکتریکی و مشخصه‌یابی و ارزیابی رفتار خوردگی پوشش نانوساختار نیکل – مسابوالفضل شاکریکارشناسی ارشدمحمدی زهرانی۱۴۰۲/۰۲/۲۳
بررسی ساختار وخواص مکانیکی و خوردگی نانوکامپوزیت برنز آلومینیم تقویت شده با ذرات آلومینا تولیدی به روش متالورژی پودرراضیه رضایی رادکارشناسی ارشدباباخانی۱۴۰۲/۰۳/۰۳
بررسی تغییرات سختی و ریزساختار آلیاژ آلومینیوم 7075 بعد از فرآیند فشار در کانال زاویه‌دار همساناحسان علی زادهکارشناسی ارشدفرشیدی۱۴۰۲/۰۴/۱۱
بررسی تغییرات سختی و ریز‌ساختار آلیاژ آلومینیوم 2024 بعد از عملیات حرارتی انحلالی و فوق پیری با اعمال فرآیند فشار در کانال زاویه دار همسانالهه رامشیکارشناسی ارشدفرشیدی۱۴۰۲/۰۶/۱۹
سنتز و مشخصه یابی پوشش Ni-Cr-Mo تولید شده به روش هیبریدی سنتز خود احتراقی و GTAWمصطفی طهریدکتری(PhD)وحدتی خاکی۱۴۰۲/۰۶/۲۱
بازیابی ترکیبات لیتیوم و کبالت از باتری های لیتیوم-یونی به روش هیدرومتالورژیمریم خلیلیکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۴۰۲/۰۶/۲۶
ساخت و بررسی عملکرد کامپوزیت بایوگلس-هیدروکسی آپاتیت در محیط شبیه ساز شده بدنداود ظهیری رادکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۴۰۲/۰۶/۲۶
تأثیر دما و زمان بر استحکام و ریزساختار اتصال نفوذی چندلایه فولاد زنگ نزنمهیار مهرانکارشناسی ارشدبیدختی۱۴۰۲/۰۶/۲۸
رسوب‌نشانی میکرو-نانوساختار نیکل و بررسی کارآیی الکتروکاتالیستی آن برای اکسیداسیون متانولحمیدرضا عظیمائیکارشناسی ارشدمیرجلیلی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
بررسی خواص ریزساختاری، مکانیکی و خستگی حرارتی پوشش‌های عایق حرارتی گرادیانی مولایت به روش APS بر روی آلیاژ آلومینیممعصومه بندارکارشناسی ارشدسجادی۱۴۰۲/۰۷/۰۱
اعمال پوشش سد حرارتی گرادیانی YSZ ایجاد شده به روش APS روی آلیاژ آلومینیم و بررسی خواص ریزساختاری، مکانیکی، خستگی حرارتی و اکسیداسیون آنمهتاب سروش مقدمکارشناسی ارشدسجادی۱۴۰۲/۰۷/۰۳
بررسی جذب امواج الکترومغناطیس کامپوزیت هیبریدی زمینه پلی اتیلن HDPE تقویت شده با نانو لوله کربنی CNT تزئین شده با نانو ذرات فلزی اکسید آهنعطیه نیشابوری محمدابادیکارشناسی ارشدصاحبیان سقی۱۴۰۲/۰۷/۰۳
بررسی اثرات هیبریدی مولایت و YSZ روی مشخصات پوشش اعمال‌شده با ضخامت‌های مختلف با روش APS روی زیرلایه سوپرآلیاژ IN-738LCحسام الدین عزیززادهکارشناسی ارشدسجادی۱۴۰۲/۰۷/۰۴
اثر دما و فشار فرایند قالبگیری فشاری گرم بر شکل گیری ساختار سگرگیت پلی اتیلن/کربن سیاهعلی شجریکارشناسی ارشدصاحبیان سقی۱۴۰۲/۰۷/۰۸
تولید مستقیم نانو ذرات مس از کانی اکسیدی به روش سنتز احتراقی در محلولسبحان علمداریکارشناسی ارشدوحدتی خاکی۱۴۰۲/۰۷/۱۳
بررسی سینتیک تشکیل پوشش‎های چندلایه کامپوزیتی کاربید کروم/وانادیم به روش نفوذ واکنشی حرارتی در محیط پودر فشردهمینا دادخواهکارشناسی ارشدسجادی۱۴۰۲/۰۷/۲۰
ارزیابی میزان محافظت در برابر امواج الکترومغناطیس کامپوزیت با ساختار جدایش یافته پلی اتیلن با دانسیته متغیر و نانولوله کربنیریحانه رضانیاکارشناسی ارشدصاحبیان سقی۱۴۰۲/۰۷/۲۲
تاثیرتغییر شکل غیر هم دما بر ریزساختار و کروی شدن فازآلفا آلیاژ Ti-6Al-4V /فهیمه سیستانی نجف آبادیکارشناسی ارشدرضائی بزاز۱۴۰۲/۰۸/۰۸
بررسی حضور LDPE در مرزدانه بر خواص مکانیکی و رسانایی الکتریکی ساختار سگرگیت HDPE تقویت شده با کربن سیاهسیدمهران تیموری طوفالکارشناسی ارشدصاحبیان سقی۱۴۰۲/۰۹/۱۳
برسی ریزساختار و سختی فولاد زنگ‌نزن 409 پس از انجام فرآیند فشار در کانال زاویه‌دار همسانندا شهسواریکارشناسی ارشدفرشیدی۱۴۰۲/۰۹/۱۴
رسوب نشانی الکتریکی Ni-Fe-Mn-S به عنوان الکتروکاتالیست در فرآیند تولید هیدروژنسهراب عظیمیکارشناسی ارشدکیانی رشید۱۴۰۲/۰۹/۲۲
تاثیر تغییر نوع افزودنی بر ریزساختار و استحکام شکست کامپوزیتهای بایو گلاس 58S و کلسیم فسفاتمسعود عزیزیکارشناسی ارشدملازاده بیدختی۱۴۰۲/۱۰/۰۹
سنتز اکسیدهای آنتروپی بالای نانو ساختار (Fe, Mn, Ni, Co, Cr)3O4 با روش سنتز احتراقی در محلول و مطالعه رفتار دمای بالای آنهاآذر اسمعیل زائیدکتری(PhD)وحدتی خاکی۱۴۰۲/۱۱/۰۷
بررسی ریزساختاری و خواص مکانیکی لوله جدار نازک مسی فرآوری شده به روش ECAPایمان صفرنژاد مغانیکارشناسی ارشدرضائی بزاز۱۴۰۲/۱۱/۱۵
بررسی مکانیزم های کروی شدن فاز آلفا در فرایند عملیات حرارتی نمونه های تغییر شکل یافته آلیاژ Ti-811سمیرا جعفریکارشناسی ارشدابراهیمی۱۴۰۲/۱۱/۲۸
رسوب‌نشانی الکتریکی اکسید تنگستن و تأثیر مقادیر مختلف نیکل بر خواص الکتروکرومیک آنپریسا کاظمی زادهکارشناسی ارشدمیرجلیلی۱۴۰۲/۱۱/۲۸
اثر مورفولوژی و درصد حجمیگرافیت بر خواص مکانیکی کامپوزیتهای نقره-گرافیت تولید شده به روش متالورژی پودرامیرحسین مهربانیکارشناسی ارشدباباخانی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
بررسی اثر تغییر شکل گرم بر خواص مکانیکی و ریز ساختار فولاد میکرو آلیاژی کم کربن-وانادیوم دارمحمدجواد برنج کوب طوسیکارشناسی ارشدابراهیمی۱۴۰۲/۱۱/۳۰
بررسی احیای کربوترمی کنسانتره اکسید آهن، نرمه گندله اکسید آهن، پوسته اکسید آهن به روشی مشابه هوگانوسمحمدصادق عباسپورکارشناسی ارشدضابط۱۴۰۲/۱۱/۳۰