آزمایشگاه خوردگی با هدف حرکت در جهت توسعه و بکارگیری علم و مهندسی خوردگی تأسیس شده است. تاکنون ده ها پروژه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در این آزمایشگاه به انجام رسیده است . علاوه بر این پژوهش های پایه و کاربردی مرتبط با صنعت نیز در این آزمایشگاه توسط جمعی از دانشجویان صورت می گیرد.