عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال آخرین انتشار
انتشارات سال آخرین انتشار
آزمون موادعلی حائریان اردکانیموسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.۱۳۷۱
مواد و فرايندهاي توليد ج5علی حائریان اردکانی۱۳۷۳
محیطهای کنترل شده در عملیات حرارتیمحمد مزینانی,علی حائریان اردکانی0۱۳۷۷
علم و مهندسي مواد مركبعلی حائریان اردکانی۱۳۸۴
رفتار مکانیکی موادسیدعبدالکریم سجادی۱۳۸۴
رفتار مکانیکی موادسیدعبدالکریم سجادیدانشگاه فردوسی مشهد۱۳۸۴
مواد مهندسی دمای بالاعلی حائریان اردکانی۱۳۸۵
شکل دهی فلزاتسیدمجتبی زبرجددانشگاه فردوسی مشهد۱۳۸۵
طراحی مکانیکی (با رویکرد زیست محیطی)سیدعبدالکریم سجادی,علی حائریان اردکانینما۱۳۸۸
رفتار مکانیکی موادسیدعبدالکریم سجادیدانشگاه فردوسی مشهد۱۳۸۸
آزمایشگاه مینرالوگرافی(اطلس کانه ها و بافتهای متداول در کانسنگ ها)فاطمه خاکراهدانشگاه پیام نور تهران۱۳۸۸
تکنولوژی جوشکاری-جلد 2 متالورژیبهروز بیدختیموسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف۱۳۸۸
مقدمه ای بر مواد پیشرفتهسیدمجتبی زبرجدیوکابد۱۳۸۹
بلور شناسی موادعلیرضا کیانی رشید۱۳۸۹
مقاومت مصالح (مکانیک مهندسی)سمانه صاحبیان سقیررر۱۳۹۰
اصول و مبانی خوردگی دمای بالای فلزاتعلیرضا کیانی رشیدانتشارات نما۱۳۹۱
مبانی خزش فلزات و آلیاژهاسیدعبدالکریم سجادینشر مشهد۱۳۹۱
روش های پیشرفته شناخت مواد - مقدمه ای بر روش های میکروسکوپی، طیف سنجی و آنالیز حرارتیسیدعبدالکریم سجادیواژگان خرد۱۳۹۲
انتخاب مواد در طراحی مکانیکیمحسن حدادسبزوار,علی حائریان اردکانی,محمد مزینانینشر فرایاز -موسسه آموزش عالی سجاد۱۳۹۲
مبانی و کاربردهای عملیات حرارتی فولادهاسیدعبدالکریم سجادیواژگان خرد۱۳۹۲
سوپرآلیاژهای پایه نیکلسیدعبدالکریم سجادی۱۳۹۲
رفتار مکانیکی موادسیدعبدالکریم سجادی۱۳۹۳
بلورشناسی موادعلیرضا کیانی رشید۱۳۹۳
رفتار مکانیکی موادسیدعبدالکریم سجادی۱۳۹۴
بلورشناسی پرتو ایکسعلیرضا کیانی رشیدواژگان خرد و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد۱۳۹۴
استحاله فازی بینیتیعلیرضا کیانی رشیدواژگان خرد۱۳۹۵
آلیازهای آمورف توده ایمحسن حدادسبزوارنشر فرایاز۱۳۹۵
Encyclopedia of Biomedical Polymers and Polymeric Biomaterials, Shape Memory Polymer Composites and محمد مزینانی,سیدمجتبی زبرجدTaylor & Francis۱۳۹۵
Encyclopedia of Biomedical Polymers and Polymeric Biomaterials, Shape Memory Polymers: Applicationsمحمد مزینانی,سیدمجتبی زبرجدTaylor & Francis۱۳۹۵
بلورشناسی موادعلیرضا کیانی رشید۱۳۹۶
سلول های خورشیدی نقطه کوانتومیسیدعبدالکریم سجادیواژگان خرد۱۳۹۶
Spark Plasma Sintering of Materials: Advances in Processing and Applicationsسیدعبدالکریم سجادی,محسن حدادسبزوارSpringer۱۳۹۷
جنبه های الکتروشیمیایی علم و مهندسی خوردگیقاسم براتی دربندصانعی شهمیرزادی۱۳۹۹
اصول کارکرد، مزایا و محدودیت های ماهیچه های مصنوعی ساخته شده با مواد هوشمندسمانه صاحبیان سقی۱۴۰۲
Functional Biomaterialsسحر ملازاده بیدختیTaylor and Francis groop۱۴۰۲