عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح
نوع طرح
بررسی تأثیر عناصر آلیاژی بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوش زیرپودری چهارسیمی فولاد API 5L-X65جوشکاری؛ زیرپودری؛ چهارسیمی؛ خواص مکانیکیبهروز بیدختی,رسول پوریامنشکاربردی-توسعه ای-
تاثیر استفاده از براده‌های پیوسته فولادی به عنوان تقویت‌کننده در چدن خاکستریبراده، فولاد، چدن خاکستری، تقویت کننده.علیرضا کیانی رشید,حمید سازگارانبنیادی-کاربردی-
سنتز نانو ذرات نیکل و نیکل-فسفر به روش میکروامولسیون و مشخصه یابی ساختار و خواص مغناطیسی آنهانانو ذرات نیکل، نیکل-فسفر ، میکروامولسیون، ساختار، خواص مغناطیسیسیدعبدالکریم سجادی,حسین بیگی نصرآبادیبنیادی-کاربردی-
روشی جدید برای سنتز نانو ذرات پرمالوی (FeNi) با ساختار و خواص مغناطیسی ویژهپرمالوی، نانو ذرات،خواص مغناطیسیابوالفضل باباخانی,حسین بیگی نصرآبادیبنیادی-کاربردی-
احیاء متالوترمی مولیبدنیت در حضور آهک به روش مکانوشیمیاییاحیا متالوترمی، مولیبدنیت، مکانوشیمیاییجلیل وحدتی خاکی, , توسعه ای-
خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن 316 در حضور بازدارنده پسیو کننده دی کروماتفولاد زنگ نزن 316، خوردگی حفره ای، بازدارنده پسیو کننده، یون دی کروماتمحمدهادی مؤید,داود نخعی,معصومه نقی زاده,مسعود ذاکریبنیادی-کاربردی-
نقش تیوسولفات در خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن 316فولاد زنگ نزن 316، خوردگی حفره ای، یون تیوسولفاتمحمدهادی مؤید,معصومه نقی زاده,داود نخعی,مسعود ذاکریبنیادی-کاربردی-