تاريخچه تشکيل گروه مهندسي متالورژي و مواد

گروه مهندسي مواد و متالورژی دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد که در سال‌هاي پاياني دهه 60 با همت شادروان دکتر احمد ظهور سعادت، مهندس سيد محمد رضا يوسف ثاني و دکتر علي حائريان اردکاني پايه‌گذاري گرديده و فعاليت رسمي خود را از مهرماه سال 1372 با پذيرش دانشجوي کارشناسي در گرايش ريخته‌گري آغاز نمود. در اين گرايش فقط دو دوره دانشجو پذيرفته شد و با تغيير برنامه دوره کارشناسي مهندسي مواد که در سال 1375 از سوي شوراي عالي برنامه‌ريزي وزارت متبوع ابلاغ گرديد (گرايش‌هاي متالورژي صنعتي، متالورژي استخراجي و سراميک)، دانشجويان ورودي 74 به بعد گرايش متالورژي صنعتي تطبيق داده شدند و گرايش ريخته‌گري با به پايان رسيدن تحصيلات دانشجويان دو دوره ياد شده حذف گرديد و از سال 1395 به بعد در رشته مهندسی مواد و متالورژی (بدون گرایش) تا هم کنون دانشجو می پذیرد. سطح فعاليت‌هاي آموزشي گروه مهندسي متالورژي و مواد از آغاز تأسيس تاکنون چه به لحاظ کمي و چه به لحاظ کيفي به‌طور مرتب افزايش يافته است. همچنين، فعاليت‌هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي گروه شامل انجام طرح‌هاي تحقيقاتي، انتشار مقاله‌هاي علمي در نشريات داخلي و خارجي، تأليف و ترجمه کتاب، و ارتباط با صنعت نيز گسترده و چشمگير است. حوزه تحقيقاتي اعضاي هيأت علمي گروه گستره‌هاي وسیعي از علوم و مهندسي مرتبط با مواد شامل: متالورژي پودر، انجماد فلزات، شکل‌‌دهي فلزات، متالورژي استخراجي، خوردگي و حفاظت از مواد، انتخاب مواد، مواد پيشرفته، نانو تکنولوژي، و روش‌هاي نوين فرآوري مواد را در برمي‌گيرد.

 دوره‌هاي تحصيلات تکميلي

دوره کارشناسي ارشد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي در سال 1382، دوره کارشناسي ارشد خوردگي و حفاظت از مواد در سال 1389، دوره کارشناسي ارشد استخراج فلزات در سال 1388و دوره کارشناسی ارشد گرایش شکل دادن فلزات از سال 1396 و همچنین دوره دکتري مهندسي مواد و متالورژي در سال 87 تأسيس گرديد.