به اطلاع دانشجویان دکتری گروه مهندسی مواد و متالورژی که در نیمسال جاری درس آزمون جامع را اخذ نموده اند می رساند جهت دریافت برنامه زمانبندی برگزاری آزمون جامع دکتر و منابع امتحانی لازم است به لینک های زیر مراجعه نمایید

برنامه زمانبندی آزمون جامع دکتری گروه مهندسی مواد و متالورژی

منابع آزمون