به اطلاع دانشجویان دکتری گروه مهندسی مواد و متالورژی که در نیمسال جاری درس آزمون جامع را اخذ نموده اند می رساند جهت دریافت برنامه زمانبندی برگزاری آزمون و منابع امتحانی لازم است به لینک های زیر مراجعه نمایید

 برنامه زمانبندی آزمون جامع دکتری گروه مهندسی مواد و متالورژی

منابع آزمون