چارت کارشناسی :

جهت دریافت چارت درسی دوره کارشناسی اینجا را کلیک نماید.

جهت دریافت الگوهای پیشنهادی اخذ دروس دوره کارشناسی اینجا رو کلیک نمایید.

جهت دریافت آخرین ورژن چارت درسی دوره کارشناسی اینجا را کلیک کنید.(مخصوص ورودی های 1400 به بعد)

 الگوی پیشنهادی A و الگوی پیشنهادی B جهت اخذ دروس (ورودی های 1400 به بعد)